Setva suncokreta pocetkom aprila

Iako su proizvodjaci suncokreta sasvim dobro ovladali intezivnom tehnologijom, sto je rezultiralo visokom proizvodnjom i stabilnim prinosima, ipak se moze konstatovati da se greske u primeni agrotehnike javljaju svake godine. Naravno, odmah treba reci da je odustajanje od pravilnog djubrenja posledica kompromisne agrotehnike, a ne promasaji koji su nastali slucajno ili nepaznjom proizvodjaca.
Medju greskama koje se najcesce javljaju, a istovremeno se najdrasticnije odrazavaju na postignute prosecne prinose suncokreta spadaju setva i nega useva. Jos uvek pojedini proizvodjaci grese u izboru semena, dubine setve, kolicini semena za setvu, a najcesce u odredjivanju optimalnih rokova za setvu.
Prilikom kupovine semena za setvu suncokreta obavezno se mora pogledati deklaracija naseme suncokreta kojoj su podaci o kvalitetu semena. Pored propisanog semenskog kvaliteta koji podrazumeva 98 % klijavosti uz vlaznost semena od 11 %, seme treba da je i odredjene krupnoce, koja se izrazava masom 1000 zrna. Seme novih hibrida je sitno, tako da 1000 semenki ima tezinu od 50 do 70 grama. Krupnije seme daje snaznije klijance i veci prinos semena, ali prinos u mnogo vecoj meri zavisi od rodnosti hibrida. Suncokret se moze sejati kada je temperatura zemljista na 5 cm dubine od 8 do 10 stepeni i kada ne pada ispod ove granioce. Najpovoljniji rok setve suncokreta je izmedju 5 i 15 aprila. Izuzetak su peskovita zemljista , na kojima se moze sejati ranije, i ritska zemljista, na kojima setva moze da traje do kraja aprila.
U rejonima sa vlaznijom klimom i hladnijim prolecem suncokret treba sejati od sredine do kraja aprila. Tamo gde prolece pocinje ranije i gde je klima toplija, seje se u drugoj polovini marta. Novijim hibridima vise odgovara setva u drugoj dekadi aprila i kasnije, jer prema iskustvu iz proizvodnje, manje obolevaju od bolesti.
Nacin setve suncokreta
Dubina setve suncokreta iznosi izmedju 4 i 6 cm. Na laksim,peskovitom zemljistu najbolja dubina setve je od 6 do 8 cm, a na teskom ritskom zemljistu 4 cm. Za nase proizvodno podrucje optimalni broj biljaka po hektaru iznosi oko 50.000, a najpovoljniji vegetacioni prostor 70×25 cm. Ako je sejalica podesena da seje na 28 cm rastojanju u redu, za setvu jednog hektara potrebno je 3,7 kg semena. Ako se predpostavi da ce prilikom setve u n eke kucice ipak pasti dva semena umesto jednog, moze se smatrati da je za hektar dovoljno 4 kg semena. Na taj nacin se zaseje oko 57.000 biljaka po hektaru, sto je za 14 % vise od pozeljnog broja biljaka za berbu.
Setva suncokreta moze da se obavi mehanickim ili pneumatskim sejalicama. Brzina setve mehanickom sejalicom iznosi od 4 do 6 kilometara, a pneumatskom 6 do 7 kilometara.

This entry was posted in Agrotehnika, Setva ratarskih kultura, Suncokret and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>