Category Archives: Kukuruz

Uslovi gajenja kukuruza

Posted in Kukuruz, Nega ratarskih kultura | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Hibrid odredjuje gustinu setve kukuruza

Posted in Kukuruz, Setva ratarskih kultura | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Zedna biljka nema roda

Vecina strucnjaka kukuruz smatraju biljkom otpornom na susu. Ovu tvrdnju podkrepljuju cinjenicmo da kukuruz i u uslovima visokih temperatura sacuva asimilacionu vrednost koju mu omogucava mocno razvijen koren. Za obrazovanje 1 kg suve materije kukuruz utrosi 70 do 75 % … Continue reading

Posted in Agrotehnika, Kukuruz | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izabrati pravi hibrid kukuruza

Pri izboru hibrida trebalo bi imati u vidu sledece najvaznije osobine: prinos i kvalitet zrna, duzina vegetacije, cvrstina stabljike, otpornost na susu, otpornost na biljne bolesti i stetocine. Zatim, treba voditi racuna o strukturi setve na gazdinstvu, o ucescu kukuruza … Continue reading

Posted in Kukuruz, Setva ratarskih kultura | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kada sejati kukuruz?

U gajenju kukuruza setva je jedna od najosetljivijih etapa. Da bi ona bila sto uspesnija i kvalitetnija, najpre je potrebno obaviti niz pripremnih radnji. Najpre treba dobro pripremiti zemljiste, koje mora biti dobro isitnjeno rastresito i ravno. Zatim treba odabrati … Continue reading

Posted in Kukuruz, Nega ratarskih kultura, Setva ratarskih kultura | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment